line
BUTIK FISKE ROGRENS NATURINFO FISKEODLING UTHURNING övrigt
line

Rogenområdet är ett unikt stycke land i västra Härjedalen mot Norges gräns. I området rinner tre av våra största älvar upp, Klarälven-Göta älv, Dalälven och Ljusnan. Området karakteriseras av hundratals sjöar och vattendrag samt en mycket karg natur med klippblock,tallskog och torrakor.

Rogens naturinformation har information om områdets djur och växtliv samlats. Här finns myskoxe, fjällräv, fjällämmel och många andra arter. Vet du vad harren lever av? Varför uttern nästan dött ut? Hur mycket kalk som sprids varje år mot försurningen?

Rogens naturinformation kan lära dig mer om djuren, växterna och fiskarna samt hur deras miljö påverkas av mänskliga aktiviteter.

Tännäsfiskecentrum

fiske

Tännäsfiskecentrum

Tännäsfiskecentrum