Rogens Naturreservat

Rogens naturreservat är ett unikt område i västra Härjedalen. I reservatet finner du hundratals sjöar och vattendrag, kombinerat med en karg natur med mycket sten och uråldrig tallskog.


Vid första anblicken verkar reservatet vara ren vildmark, det stämmer inte. Här har människor levt och verkat under en lång tid.

Landskapet är i stor utsträckning ett kulturlandskap. Fornlämningar vittnar om att Rogenområdet nyttjades för jakt och fiske redan så tidigt som på stenåldern.


Norr om Rogen finns flera kilometer långa system av fångstgropar, som sannolikt använts vid jakt efter vildren. Renen har funnits i området sen inlandsisen drog sig tillbaka. Först som vildren, och under de senaste århundradena som tamren. Området har en stor betydelse som renbetsområde.


Myrarna i området har nyttjas för slåtter som gav vinterfoder åt kreaturen, och vitmossan har skördats för att komma till användning som strö i ladugårdarna.


I området finns det nästan ingen fjällbjörkskog. Istället är det tallen som bildar en trädgräns mot kalfjäll. Jordlagret är för tunt, och marken för torr för att björken ska kunna trivas.

Delar av Rogens naturreservat är en mosaik av sjöar och höjdryggar, ett tillskrynklat landskap med ett invecklat mönster. Utseendet är ett resultat av inlandsisens rörelser. Området har vid flera tillfällen legat under is som sedan smält bort. Rörelserna från isen har skjutit ihop de lösa avlagringarna till vallar och ryggar. 


Fjällen kring Rogen är vackra och ståtliga. De är alla runda med en avlång form, och majoriteten av dem når en höjd på cirka 1000 meter över havet. Undantaget är Brattriet som når en höjd på 1276 M.Ö.H
Norr om sjön Rogen är landskapet en mosaik av land och vatten. I anknytning till alla dessa småsjöar finns området med mycket myrmark. Har du turen med dig så kan du hitta hjortron ”myrens guld”. 

Skogen

Det intressanta med skogen i området är alla de döda träden som du finner längs med stigarna. Man kan nästan tro att området präglas mer av döda träd än av de levande. 

Torrakor ( silvriga,barklösa, döda tallar) finns överallt i reservatet. De kan ha stått där i hundratals år, utan att något har förändrats. Många av dem är antagligen spår av skogsbränder som inträffat för många år sedan. Sargade av bränder har tallarna pumpat sig fulla med terpener, ämnen som sedan fungerat som konserveringsmedel. Det är en anledningen till varför tallarna inte ruttnar. Träden kan stå kvar där de står i flera hundra år till, om vi fortsätter att visa dem respekt.


Marken i de glesa tallskogarna är täckta med olika typer av lavar. De växer mycket långsamt, och behöver inte mycket näring för att trivas. Den mest unika laven som finns i området är nog varglaven. Varglaven lyser gul eller gröngul från de flesta av Rogens torrakor. Den kan nämligen bara växa på dött materia. Laven är fridlyst och mycket sällsynt, även om den förekommer i stora mängder i reservatet. 

Rogens naturreservat ingår i ett stort, skyddat område som kallas för gränslandet. Gränslandet består av stora naturskyddade områden på både Svenska och Norska sidan av gränsen. 


Vandring

Vandringsledarna kan vara besvärliga för småbarn och äldre, på grund av den steniga terrängen. Men i ett lugnt tempo brukar alla klara av att gå på tur i området. Det finns mer information att hämta, och kartor att köpa i butiken.

Djur

Exempel på djur som finns i området är björn, älg, järv, bäver, fjällräv och lo. De djuren är skygga, och håller sig oftast undan från människor, men om du är rör dig försiktigt och är uppmärksam så kan du med lite tur få se någon av de skygga arterna. Annars har du goda chanser att få se många andra djur, till exempel storlommen. En fågel som ger dig en känsla av ödslig vildmark, med sina kusliga läten. 


Myskoxen

Myskoxen det sista stora urtidsdjuret


I området kring reservatet finner du Sveriges enda grupp med myskoxar. De djuren härstammar först från Grönland, där de sedan har fraktats till Norge. Några få av dessa myskoxar vandrade över till den Svenska sidan. Myskoxarna är sällsynta varelser, och de lever i en utsatt miljö. Därför får du absolut inte störa dem ute i naturen.


Vill du se dem på nära håll kan du kontakta myskoxcentrum för att få en guidad tur. 

Fisket

Rogenområdet är verkligen ett fiskeparadis. Här finns många olika vatten att välja mellan. Några vanliga arter är öring, röding, harr, abborre och gädda. Käringsjön är ett tips på vatten för den som vill fiska stor sjöharr. Vintertid kan röding fiskas i Rogen och Bredåsjön.