TÄNNÄS - FUNÄSDALENS FVO

Tännäs-Funäsdalens FO

Barn upp till 16 år fiskar på målsmans fiskekort.


Flyring tillåts i Mörttjärn, Stortjärn, Västra Vingarna, Nageltjärn och Sörpmattjärn utöver sjöarna där båt uthyres. 


Övre Mysklan får man fiska i med flugfiskekortet. Sträckan börjar ovanför bron vid Käringsjövägen, och sträcker sig hela vägen fram till Fiskebäcken. Den nedre delen av Mysklan, mellan Västra Vattnan och Valmen och utloppet i Tännån är privat/arrenderad. FISKEKORT GÄLLER EJ


Trollingförbud i Lossen från den 30/9 tom isläggning.


I Lossen/Tännån gäller fiskeförbud från kraftledningen över Tännån nedanför länsväg 311, till 200 meter nedströms riksväg 84 from 1/8 till isläggning.

 

Fiske efter öring i strömmande vatten och inom ett avstånd av 200 meter från dess in och utlopp är förbjudet from 1/9 tom 31/10.


Under harrens lektid 20/4-10/6 råder fiskeförbud inom ett avstånd av 200 meter från till och frånflöderna till Övre Fjetsjön, Östra och Västra Vattnan, Östra och Västra Abborrvikarna och Lilla Tandsjön.


Fångstbegränsing 

Max 4st fiskar per fiskare och dag, för harr,öring och röding.


Minimimått: Harr 35cm, Öring och Röding 30cm 

Är fiskarna mindre än så, ska de släppas tillbaka.

 

 

Köp Fiskekort

ALLMÄNNA 

Dygn : 130kr

3 Dygn : 260kr

7 Dygn : 460kr

Årskort : 1000kr + 200kr/familjemedlem

Barn under 16 år fiskar på målsmans fiskekort

Följande vatten ingår ej i Allmänna fiskekortet

 (2) Frösjön (Särskilt fiskekort)

(24) Tännån (Särskilt fiskekort)

(43) Fjetån (Flugfiske)

(9) Östra Abborrvikarna (Flugfiske)

(19) Nageltjärn (Flugfiske)

(23) Övre mysklan (Flugfiske)

(42) Sörpmattjärn (Flugfiske)

Gäddtjärn (Flugfiske)

Tvärtjärn (Flugfiske)

Köp Fiskekort

FLUGFISKEKORT

Dygn : 160kr

3 Dygn : 350kr

7 Dygn : 550kr

Årskort : 1300kr + 200kr/familjemedlem

Barn under 16 år fiskar på målsmans fiskekort

Förutom Allmänna vattnen ingår här även : 

 (43) Fjetån 

(9) Östra Abborrvikarna 

(19) Nageltjärn 

(23) Övre mysklan 

(42) Sörpmattjärn 

Gäddtjärn 

Tvärtjärn

(2) Frösjön (Särskilt fiskekort)

(24) Tännån (Särskilt fiskekort)


Köp Fiskekort

TÄNNÅN POOLKORT

Med Allmännakortet kan du fiska i Tännån fram till Hån, därefter gäller poolkort. Man bokar en pool ( finns 4st) som gäller i ett dygn från och med 09.00. Sträckorna framgår på kartan och skyltning vid ån. 

I poolerna gäller inte fiskepasset. 


Max 3 ädelfiskar per dag och kort


Max 6 personer per pool och dag


Minimimått Öring 30cm och Harr 35cm
Pool 1   160kr/st

Förbjudet att använda mask

Kort till pool 1 gäller även i vattnet som det Allmänna kortet täcker. Det vill säga alla vatten utom :

Frösjön, Sörpmattjärn, Östra Abborrvickrarna, Nageltjärn 

Pool 2-4   180kr/st

Endast Flugfiske med flugspö

Kort till pool 2,3 eller 4 gäller också för alla upplåtna fiskevatten i Tännäs-Funäsdalens fiskeområde utom Frösjön. 

FRÖSJÖN

Vid Trolling i Lossen krävs ett Trollingtillstånd som kostar 250kr/dag. Tillståndet gäller för en båt och för ett obegränsat antal fiskespön och personer i båten. Minimimåttet på öring är då 50cm och max 5st per båt och dag. 


From 1/10 till islägningen är trollingfisket förbjudet 


Man får inte fiska närmare än 200 meter från Tännåns utlopp.


Fångstrapportering är obligatorisk

Trollingtillstånd Lossen


Köp Fiskekort

Endast i butiken!

1 dygn 140kr

2 dygn 280kr

3 dygn 420kr 

Årskort 1500krEndast i butiken!

STÅNDKROK

20 kr/dygn och per ståndkrok, dessutom måste den som löser kortet ha gällande fiskekort för samma tidsperiod. Med ståndkrok menas krok som kan hänga ute, utan att den hålles i handen ( ex angeldon). Detta kort gäller i samtliga vatten upplåtna till allmänheten för handredskapsfiske utom Östra Vattnan, Västra Vattnan, valmen och Lossen. Levande agn får inte användas. 


Syftet med ståndkok är att fånga Gädda.

Endast i butiken!

NÄTFISKEKORT

Vid fiske med nät krävs det att man har ett vanligt fiskekort för vattnet, samt att man löser en avgift på 20kr/ nät och natt. Medföljande måste också ha ett fiskekort. Med ett nät menas en maximal längd på 30 meter och ett djup på max 1,5 meter. Du kan som mest lösa nätkort för 10st nät per natt.


Nätfiske för Allmänheten gäller : Västra Vattnan, Valmen, Secklingarna och Lossen 


Nät får läggas tidigast 15.00 och skall vara upptagna senast klockan 11.00 


Samtliga nät ska vara tydligt märkta så att det av märkningen står vem som använder näten. Omärkta nät tas upp av fisketillsynsman och överlämnas till polismyndighet.

BÅTUTHYRNING

Boka Båt


Hyr en båt av oss och fiska i en storslagen natur!


Bokningen gäller från öppning och 24 timmar fram.

Om nyckeln inte lämnas in i tid blir det 100kr extra + att den som bokat båten efter dig blir sur!


Båtar kan hyras i följande vatten :


(1) Lossen

(3) Västra Vattnan / Valmen 

(4) Östra Vattnan 

(8) Västra Abborrvickrarna 

(9) Östra Abborrvickrarna 

(11) Östra Vängarna 

(2) Frösjön 

(6) Övre Fjetsjön

(71) Funäsdalssjön ( Nyckel finns vid Hotell Funäsdalen)

(72) Ljusnedalssjön ( Nyckel finns vid hotell Funäsdalen)

Endast i butiken!

ÅRSKORT KYRKBOKFÖRDA

Gäller för kyrkbokförda inom Tännäs-Funäsdalens fo och Högvålen 7;1 vilka ej är fiskerättsägare.


500kr för första familjemedlemmen

200kr för varje extra familjemedlem

Barn under 16 fiskar gratis


Familjemedlemmar måste vara skrivna på samma adress.

Ungdomskortet

Ungdomar som är skrivna i Västra Härjedalen får ett gratis fiskekort för Tännäs-Funäsdalens fiskeområde!

FISKERÄTTSBEVIS

Säljes endast av Tännäs Fiskecentrum mot styrkande av fiskrätt. Det innebär att du behöver ta med dig bevis till butiken om du vill köpa ett fiskerättsbevis. Fiskerättsbeviset skall köpas av fiskerättsägare som skall nyttja sin fiskerätt och finns upptagna i fiskerättsförteckning. 


Fiskerättsbevisen gäller kalenderår. Nätlägning får endast bedrivas i den/de vattnen som fiskerättsägaren innehar fiskerätt. Fiskerättsbevis utfärdas för fiskerättsägaren och hens husfolk. Husfolk är de personer som är skrivna på samma adress som fiskerättsägaren. Kort utfärdas för varje person förutom dödsbo. För dödsbo utfärdas ett fiskerättsbevis. Det innebär att fisket bara kan nyttjas av en dödsbo i taget.


Fiskerättsbevis kostar 70kr/st

ÖVRIGA FISKEKORT I FUNÄSFJÄLLEN

1 Dygg 80kr

3 Dygn 160kr

4 Dygn 240kr   

7 Dygn 320kr

Årstillstånd 450kr

Årstillstånd+Medföljande 600kr


Tänndalssjön/Östersjön

1 Dygn 80kr

3 Dygn 160kr

7 Dygn 280kr

Årskort 500kr

1 dygn 100kr

3 dygn 200kr

Veckokort 350kr

Årskort 600kr

Årskort+Medföljande 710kr


1 Dygn 100kr

7 Dygn 300kr

Årskort 700kr

Fiskepasset

1dygn 170kr

3 dygn 360

7 dygn 650kr

Årskort 2000kr

Årskort boende 900kr


200kr per dygn

Med Fiskepasset kan du fiska i de flesta upplåtna sportfiskevattnen i Funäsfjällen. Barn upp till 16 år fiskar på målsmans fiskekort. Fiskepasset inkluderar även statens upplåtna vatten.

Mer information hittar du i Funäsfjällens Fiskeguide

Fångstrapporter

Natureit.se finner du fiskekort till statens alla vatten

ifiske.se finns fiskekort för Funäsfjällens fiskeområden